• RDS stands for Relational Database Service
 • It’s managed DB service for DB use SQL as a query language
 • It allows you to create database in the cloud that are managed by AWS
  - Postgress
  - MySQL
  - Oracle
  - MariaDB
  - MSSQL
  - Aurora (AWS proprietary database)

Advantage over using…


Uyarı:
Eğer TensorFlow ile NLP — Giriş 4 yazısını okumadıysanız ilk önce onu okumanızı tavsiye ediyorum.

Modellerimizin Her Birinin Performansını Karşılaştırma

Şimdi modelimizin sonuçlarını karşılaştırma zamanı. Ancak bundan hemen önce, bu tür bir uygulamanın standart bir derin öğrenme iş akışı olduğunu belirtmekte fayda var. …


Uyarı:
Eğer TensorFlow ile NLP — Giriş 3 yazısını okumadıysanız ilk önce onu okumanızı tavsiye ediyorum.

Önceden Eğitilmiş Embedleri Kullanma (NLP için transfer öğrenimi)

Oluşturduğumuz ve eğittiğimiz önceki tüm derin öğrenme modelleri için her seferinde sıfırdan kendi yerleştirmelerimizi oluşturduk ve kullandık.

Ancak yaygın bir uygulama, aktarım öğrenimi aracılığıyla önceden eğitilmiş embedlerder yararlanmaktır. …


Uyarı:
Eğer TensorFlow ile NLP — Giriş 2 yazısını okumadıysanız ilk önce onu okumanızı tavsiye ediyorum.

Model 3: GRU

Bir başka popüler ve etkili RNN bileşeni, GRU veya kapılı tekrarlayan birimdir. GRU hücresi, bir LSTM hücresine benzer özelliklere sahiptir ancak daha az parametreye sahiptir.

GRU hücresini TensorFlow’da kullanmak için tensorflow.keras.layers.GRU() sınıfını çağırabiliriz.

GRU…


Uyarı:
Eğer TensorFlow ile NLP — Giriş 1 yazısını okumadıysanız ilk önce onu okumanızı tavsiye ediyorum.

Bir Metin Veri Kümesini Modelleme

Girdilerinizi ve çıktılarınızı hazırladıktan sonra, aradaki boşluğu kapatmak için hangi makine öğrenimi modelinin oluşturulacağını bulmak meselesidir.

Artık metin verilerimizi sayılara dönüştürmenin bir yolu olduğuna göre, onu modellemek için makine öğrenimi modelleri oluşturmaya başlayabiliriz.

Bol…


Bu öğrenim serisinde TensorFlow, derin öğrenme (deep learning) ve makine öğrenmesi (machine learning) ile ilgili detaylı anlatımlar ve projeler yer almaktadır. Bu sayfanın daha fazla kişiye ulaşması için sayfayı yıldızlarsanız çok seviniriz.

İçerik


Bu öğrenim serisinde TensorFlow, derin öğrenme (deep learning) ve makine öğrenmesi (machine learning) ile ilgili detaylı anlatımlar ve projeler yer almaktadır. Bu sayfanın daha fazla kişiye ulaşması için sayfayı yıldızlarsanız çok seviniriz.

İçerik


Bu öğrenim serisinde TensorFlow, derin öğrenme (deep learning) ve makine öğrenmesi (machine learning) ile ilgili detaylı anlatımlar ve projeler yer almaktadır. Bu sayfanın daha fazla kişiye ulaşması için sayfayı yıldızlarsanız çok seviniriz.

İçerik


Bu öğrenim serisinde TensorFlow, derin öğrenme (deep learning) ve makine öğrenmesi (machine learning) ile ilgili detaylı anlatımlar ve projeler yer almaktadır. Bu sayfanın daha fazla kişiye ulaşması için sayfayı yıldızlarsanız çok seviniriz.

İçerik


Bu yazının kaynağı ve kodlarına ulaşmak için GitHub Repomu inceleyebilirsiniz.

Bu konuya başlamadan önce aşağıda bulunan kavramlar çok iyi bir şekilde anlaşılması gerekiyor.

Regresyon Analizi Nedir?

Regresyon analizi, iki ya da daha çok nicel değişken arasındaki ilişkiyi ölçmek için kullanılan analiz metodudur. Eğer tek bir değişken kullanılarak analiz yapılıyorsa buna tek değişkenli regresyon…

Furkan Gulsen

AI & Full Stack Engineer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store